Skriv till oss

Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska

Politikk av personopplysninger

 1. Generelle bestemmelser
  1.  Denne politikk angående behandling av personopplysninger av nettbutikken er informativ, det betyr at det er ikke kilden av plikter og forpliktelser for tjenestemottakere  eller kunder i nettbutikken.
  2.  Administrator av personopplysninger  som ble samlet gjennom formidling av nettbutikken er et firma Selly Home sp.z.o.o  som  navnet etterpå  Aministrator og som er samtidigTjenesteutfører  av nettbutikk og selger
  3. Personopplysninger av tjenestemottaker og kunder er behandlet i samsvar med personvernloven av 29. august 1997 (Jur. Kilden  1997 nr. 133, nr. 883, med senere endringer) (heretter: Personvernloven) og Loven om elektroniske tjenester av 18. juli 2002 ( Jur. Kilden 2002 nr. 144, post 1204, som endret).
  4. Administratoren ta vare særlig  for å beskytte de interesser av personner og deres personopplysninger, og sørger spesielt for at dataene de samler behandles i samsvar med loven; lovlig formål og ikke gjenstand for videre behandling uforenlig med disse formålene; faktisk korrekt og tilstrekkelig i forhold til formålene de er behandlet og lagret i et skjema som tillater identifikasjon av personer de vedrører, ikke lenger enn det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Alt er fastsatt i lov
  5. Alle ord, uttrykk og akronymer som man kan se på denne siden og begynner med et stort bokstaver (f.eks. Selger, nettbutikk, elektronisk tjeneste) bør forstås i henhold til deres definisjon i fastsatt med hjemme i reglene forskriftene i nettbutikken som er tilgjengelig på nettbutikkens hjemmeside.
 2.  Formål og omfang av Samling av Personopplysninger og 
  1. Hver gang formålet, omfanget og mottakeren av data som er behandlet av Administrator, kommer fra handlinger som er tatt av Tjenestemottaker  eller Kunden i nettbutikken. Hvis kunden for eksempel i løpet av sette bestilling velger en mottakelse personlig i stedet forsendelse via bud   blir hans personopplysninger behandlet med hensyn å fullfore avtale  å, men de skal ikke lenger bli gjort tilgjengelig for transportøren som utfører forsendelsen på forespørsel fra Administrator
  2.  De mulige formål av lagring av personopplysninger Tjenestemottaker eller Kunder av Administrator:
   1. Inngå og fullføre Salgavtale eller Avtale om tjeneste eletronisk  f.e. Konto
   2. Markedføring direkte egne produkter eller tjenester av Administrator
  3. Eventuelle mottakere av personopplysninger av Kunder av Nettbutikken
   1. I  tilfelle av kunde, som bruker av bud forsendelse i nettbutikken, Administrator offentliggjøre samlet personopplysninger utvalgt transportør  eller mellommann som fullfører forsendelse pga påbud av Administrator;
   2. I tilfelle av kunde, som bruker i nettbukikken for å betale bankkort. Administrator offentliggjøre samlet personopplysninger utvalgt Subjekt som  utføre tjenester innom betalinsystem i nettbutikken
  4.  Administrator kan behandle av personopplysninger Tjenestermottakere eller Kunder som bruker nettbutikken  : navn, etternavn, e-post, mobil, adresse av levering, nummer av hus, leiligheten, post, sted, adresse av bosetting, adresse av enkeltmannsfirm, hvis det er annet . I tilfelle av Tjenestemottakere eller kunder som er ikke Forbruker Administrator kan også behandle i tillegg navn av enkeltmannsfirmaet og nummmert av skatt identifikasjon av Tjenestemottakere eller kunder.
  5.  Å gi disse opplysningene som ble nevnt oppe kan bli nødvendig til fullføre avtale om fullføre tjeneste elektronisk i nettbutikken. Hver gang omfaget av nødvendig opplysninger er beskrevet på nettside av butikken elle r i reglene av butikken
 3.    Cokkies og OG opperasjons datet
  1.  1.     Cookies (informasjonskapsler) er små tekstinformasjon i form av tekstfiler, sendt av serveren og lagres på siden av den besøkendes nettbutikken (for eksempel på harddisken din, laptop eller smarttelefon på minnekortet -. Avhengig av hva enheter brukes av besøkende til vår nettbutikk). Detaljert informasjon om informasjonskapsler samt historien om deres opprettelse finnes blant annet her:  http://en.wikipedia.org/wiki/City.
  2. Administratoren kan behandle informasjoner i Cookies når brukere bruker nettbutikken til følgende formå
   1. Identifikasjon av registrerte brukere som logget inn på nettbutikken og viser at de er logget inn
   2. huske produkter lagt til kurven for å plassere en bestilling
   3. huske personalinformasjoner fra fullførte bestillingsskjemaer, undersøkelser eller innloggingsdetaljer til nettbutikken
   4. tilpasse innhold nettbutikk til de individuelle preferanser av tjenesten, og optimalisere bruken av sidene nettbutikk (for eksempel i farge, skriftstørrelse, sideoppsett.
   5. Å holde anonym statistikk som viser måte av forbruk  nettbutikk
  3.  Vanligvis aksepterer de fleste nettlesere som er tilgjengelige på markedet, påpeke cookies som standard. Alle har mulighet til å definere vilkårene for bruk av informasjonskapsler ved hjelp av egen nettleserinnstillinger. Dette betyr at man  kan f.eks delvis begrense (f.eks Tid.) eller ugjøre mulig til å lagre filer Cookies -. I det siste tilfellet, derimot, kan det påvirke noen av funksjonene til nettbutikk (for eksempel kan umulig være krysset stier Sorter etter Bestillingsskjema grunn for ikke å huske produktene i kurven i de neste trinnene for å plassere bestillingen).
  4.  nettleserinnstillingene om Cookies er relevant å samtykke til bruk av informasjonskapsler ved vår Online Shop - i samsvar med slikt samtykke kan også uttrykkes gjennom nettleserinnstillingene. I fravær av slik samtykke, bør nettleserens innstillinger i informasjonskapsler endres tilsvarende.
  5.    Detaljert informasjon om hvordan du endrer innstillingene for disse informasjonskapslene og deres selv fjerning av de mest populære nettlesere er tilgjengelige i en del av en nettleser, og på de neste sidene (bare klikk på linken): :
   1. Chrome nettleseren
   2. Firefox nettleseren
   3. Internet Explorer nettleseren
   4. Opera nettleseren
   5. Safari nettleseren
  6. Administratoren behandler også anonymiserte ytelsesdata knyttet til bruk av Internett Store (den såkalte Logger -. IP-adresse, domene) til å generere statistikk for å bistå i administrasjonen av nettbutikken. Disse dataene er aggregerte og anonyme, dvs. de inneholder ikke funksjoner som identifiserer besøkende til nettbutikken. Logger blir ikke offentliggjort til tredjeparter.
 4. GRUNNLEGG AV DATAPROSESSERING
  1.  Bruk av personopplysninger av tjenesten eller klienten er frivillig, men unnlatelse av å legge ut på siden av Nettbutikken og i forskrift av nettbutikken av personopplysninger som er nødvendige for inngåelse og gjennomføring av salgs avtale eller kontrakt for levering av elektroniske tjenester resulterer i manglende evne til å inngå avtalen.
  2. Grunnlaget for behandling av personopplysninger hos Kunden eller Kunden er behovet for å utføre kontrakten som han er part i, eller iverksette tiltak etter anmodning før konklusjonen. I tilfelle av databehandling for direkte markedsføring av egne produkter eller tjenester administrator grunnlag for slik behandling er (1) før samtykke fra klienten eller klienten, eller (2) oppfyllelse av de legitime målet med administratoren (i samsvar med artikkel. 23 ledd. 4 i loven om beskyttelse av personopplysninger juridisk begrunnet formål er spesielt direkte markedsføring av administratorens egne produkter eller tjenester).
 5. RETTEN TIL KONTROLL, TILGANG TIL INNHOLDET OG FORBEDRING
  1. Tjenesten Mottaker eller Kunden har rett til å få tilgang til personopplysninger og korrigere det.
  2. Hver person har rett til å styre behandling av opplysninger om ham eller henne som finnes i datasettet av Administrator, og særlig retten til å be om supplement, oppdatere eller korrigere personlige data, midlertidig eller permanent suspensjon av deres behandling eller deponering dersom de er ufullstendige, utdatert, usann eller har blitt samlet i strid med loven eller ikke lenger er nødvendig for å oppnå formålet de ble samlet inn
  3. Når det gjelder innvilgelse av kunden eller Kundens samtykke til behandling av data for direkte markedsføring av egne produkter eller tjenester, kan administratoren samtykke trekkes tilbake når som helst. .
  4. I tilfelle at administratoren har til hensikt å behandle eller behandler data tjenesten eller kunden for direkte markedsføring av egne produkter eller tjenester, administrator, personen, er den registrerte også rett til å (1) få en skriftlig, begrunnet anmodning om å stanse behandlingen av data på grunn av sin spesiell situasjon eller (2) gjenstand for behandling av dataene
  5. For å utøve de rettigheter som er nevnt ovenfor kan du kontakte administrator ved å sende aktuelle meldinger eller skrive e-post til administratoren indikert i begynnelsen av denne personvernerklæringen.
 6.   GOOGLE ANALYTICS, OPTIMIZELY I HOTJAR WEB ANALYTICS
  1. Administrator bruker av tjeneste Google Analytics som er levert av firma Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), tjeneste HotJar levert av firma Hotjar Ltd (Malta) og tjeneste Optimizely dostarczanych som er levert av  Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105). Tjenester disse hjelper Administrator analisere en måte å bruke av nettbutikken  
  2. Google Analytics, HotJar og  Optimizely  benytter filer  Cookies for å analisere måte bruk av nettbutikken  . Pliki Cookies  er små sktiftlige informasjoner i skkikelse av skriflige filer, som er sendt av server og laget på side av person, som bruker nettbutikken (f.e på harddisk på pc, laptop eller på huskommelsekort på  na smartfon – som er avhengig av hvilken enhet bruker denne person i.
  3. Pga oppdrag av  Administrator Google Inc., HotJar Ltd I Optimizely Inc. Skal bruke av dine innformasjoner i formålet med å vurdere av bruk av nettbutikk gjennom brukeren,cå skape rapporter som angår bevegelse på sider og fullfore andre tjenester som er tilknyttet med virksomhaten av butikken.
  4. Lagring av informasjoner og behandle den innom disse tjenester man fullføre anonim, det er umulig å idenfisere person.. .. Disse dataene er samlet og anonyme, dvs. de inneholder ikke funksjoner som identifiserer personer som bruker nettbutikken
  5. Vanligvis mestparten av nettleser og enhet som er tilgjengelig på marked akceptere å lage filer Cookies. Hver har muligheten å påpeke forhold av bruk av filer Cookies gjennom innstillinger av egen nettleser eller enhet .Det betyr at man kan delvis begrenset f.e i tid eller fullstendig muligheten av lagre filer av cookies , men det kan ha betydning for å fungere nettbutikken .
  6. Innstillinger av netleser eller enhet innom filer Cookies er viktige pga samtykke for bruke filer Cookies av nettbutikken –  i samvær med reglene at denne samtykke må ble uttryket gjennom innstillinger av netltlese eller enhet. I tilfelle mangel av samtykke skal endre på riktig måte innstillinger av nettbutikken eller enhet innom filer Cookies .
  7. HotJar kan registere taste av mus, bevegelse av mus og aktivietet av skråling eller innføre informasjoner som er ikke personopplysninger
  8. Det er mulig allmenn umuligjøre overføre innformasjoner fra enhet av Bruker til Analytics, HotJar Ltd i Optimizely med bruk av filer Cookies (inkludert med overføre adresse IP) gjennom å laste tilgjengelig under denne adreese innpluggingsprogram  til  netleser som er  av Google Inc, HotJar Ltd i Optimizely Inc. Og den etablering https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl , https://www.hotjar.com/contact  http://www.optimizely.com/opt_out.
  9. Detalijerte informasjoner om regelene som angår fullføre tjeneste og om saling og behandling innformasjoner kan du finne www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 7.      Endelige Bestemmelser
  1. Nettbutikk kan innholder fotnote til andre nettsider. Administrator overtaler at etter å finne seg på andre nettsider skal bli kjent med behandlig av personopplysninger som er gylidig der. Dermed vår polikk er gyldig bare i vår nettbutikk..
  2. Administrator bruker tekniske midler og midler av styring som sikrer beskyttelse opplysninger som er i løpet av behandling som er relevant til fare og kategori av personopplysninger med hensyn som er fassetter i loven
  3. Administator tilgjengeliggjøre tilpasselig følgende midler tekniske som hindrer få tak og endre av uriktige personer av personopplysninger som  er sent via elektronisk måte.
   1. Beskyttelse av samling av personopplysninger imot oønsket og ubegrunnet tilgang
   2. Tilgang til konto, bare etter gi  individuelle loggin og
   3. Serifikat  SSL.
pixel