Skriv till oss

Fält markerade med en stjärna (*) är obligatoriska

Förordningar

Försäljningsvillkor

Vi ber dig att läsa noggrant genom våra försäljningsvillkor. Genom att beställa produkter från Sellyhome.se onlinebutik accepterar du villkoren nedan. Sellyhome.se följer "Standardvillkor för konsumentköp av varor via Internet".

Innehållsförteckning:

 • Avtal
 • Betalning
 • Leverans etc.
 • Partierna
 • Priser
 • Avtalet
 • Orderbekräftelse
 • Risken för artikeln
 • Ångerrätt
 • Undersökningsplikt
 • Reklamationer
 • Köparens rättigheter vid försening
 • Köparens rättigheter vid fel
 • Säljarens rättigheter
 • Garanti
 • Personlig information
 • Konfliktlösning

Inledning:
Detta köp styrs av följande standardförsäljningsvillkor för konsumentköp av varor via Internet. Med konsumentköp avses här försäljning av varor till konsumenter som inte primärt agerar som en del av en affärsaktivitet, och när säljaren agerar i en affärsaktivitet med försäljning av varor via Internet.
Konsumentköp via Internet regleras huvudsakligen av avtalslagen, lagen om konsumentköp, marknadsföringslagen, företagslagen och e-handelslagen och dessa lagar ger konsumenterna grundläggande rättigheter. Villkoren för avtalet ska inte tolkas som begränsande av de lagstadgade rättigheterna, utan hänvisar till de viktigaste rättigheterna och skyldigheterna för parterna i handeln. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än anges i dessa försäljningsvillkor.
I de fall där kontraktet inte direkt ger lösningen på ett problem, måste kontraktet slutföras med relevanta lagbestämmelser.

Avtalen:
Avtalet mellan köparen och säljaren består av den information som säljaren ger om köpet i orderlösningen i onlinebutiken (inklusive information om karaktär, kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), all direkt korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor.
I händelse av en konflikt mellan den information som säljaren har gett om köpet i orderlösningen i onlinebutiken, går direkt korrespondens mellan parterna och villkoren i försäljningsvillkoren, direkt korrespondens mellan parterna och informationen i orderlösningen före försäljningsvillkoren, såvida det inte strider mot bindande lagstiftning.
 
Betaling:
Hadle-korgen visar totalpriset för köpet inklusive moms och frakt. Det är detta totalpris som köparen ska betala. Säljaren kan kräva betalning för varan från det att varan beställdes. Säljaren lägger en beställning hos tillverkarens partner efter att köpet har betalats.
Köparen kan betala på följande sätt:

 1. Säljaren erbjuder en säker kortbetalning med VISA/MASTERCARD eller annat som kan användas för onlineköp. Om köparen använder kredit- eller betalkort vid betalning kan säljaren reservera köpeskillingen på kortet vid beställning i upp till 4 dagar från beställning.
 2. Annan betalningsmetod är PayU. När kunden har ett konto hos PayU går det att betala både med kort eller med överföring.
 3. Det är möjligt att välja KLARNA betalning. Där kan du betala för varor via kort, bankgiro och delbetala.

Levering m.m.:
Leverans av varorna från säljaren till köparen sker på platsen och vid den tidpunkt som anges i orderlösningen i onlinebutiken. Om leveranstiden inte anges i beställningslösningen, ska säljaren leverera varorna till köparen inom rimlig tid efter beställningen från kunden. Om säljaren ska ordna att varorna skickas till köparen är han skyldig att få varorna skickas till destinationen på lämpligt sätt och under normala förhållanden för sådan transport. Destinationen är hos köparen såvida inte annat särskilt avtalats mellan parterna.
Uppskattad leveranstid anges i produktbeskrivningen. Alla frågor om produkten kan skickas till office@sellyhome.se Orsaker till förseningar kan vara att producenten eller transportören inte uppfyller deras leveranstid. Säljaren ansvarar inte för förseningar på grund av att producenten och leverantörer inte levererar dem. Till exempel har vissa av våra leverantörer och tillverkare förseningar varje år före jul på grund av högsäsongen. Detta kan leda till längre leveranstider.
Köparen ansvarar för att kunden och leveransinformationen som levereras är korrekt ifylld. Vi rekommenderar våra kunder att de kontrollerar all information efter beställning.
Paketet kommer att levereras till angiven adress. I transporttjänsten ingår leverans till tomtgränsen eller till lastbilens ankomstplats. Det innebär att vi inte tar in möbler i huset/lägenheten. Transportören tar alltid kontakt innan leverans genom att ringa eller skicka ett sms.
OBS! På grund av paketets storlek planeras transport noggrant. Om kunden inte kan ta emot varorna vid leveransen debiteras en extra avgift för leverans under en annan period.

Partierna:
Säljarens företagsnamn: Selly Home sp. z o.o.
REGON: 384405759, NIP: 6192050326, KRS: 0000804843
Kontaktadress: Kwiatowa 29, 63-600 Kępno, Polen
E-post: office@sellyhome.se
Telefonkontakt: + 47 477 49 011
Köparen är personen som gör beställningen.
Selly Home sp. z o.o. adress Kwiatowa 29, 63-600 Kępno, Polen tar ansvar för klagomål och returer.

Priser:
Priserna, som anges i webbutiken, inkluderar moms.
Information om de totala kostnaderna som köparen måste betala, inklusive alla avgifter (moms, tullar etc.) och leveranskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, förpackning etc.) och specifikation av de enskilda delarna av det totala priset ges i beställningslösningen innan beställningen görs.

Avtalen:
Avtalet är bindande för båda parter när köparens order mottas av säljaren.
En part är emellertid inte bunden av avtalet om det finns en typfel eller skrivfel i erbjudandet från säljaren i beställningslösningen i onlinebutiken eller i köparens beställning, och den andra parten insåg eller borde ha insett att det fanns ett sådant misstag.

Orderbekräftelse:
När säljaren har tagit emot köparens order måste säljaren bekräfta beställningen utan onödigt dröjsmål genom att skicka en orderbekräftelse till köparen.
Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen matchar beställningen när det gäller kvantitet, artikeltyp, pris etc. Om det inte finns någon matchning mellan beställningen och orderbekräftelsen, bör köparen kontakta säljaren så snart som möjligt. 
 
Risken för artikeln:
Risken för varorna övergår till köparen när artikeln tas över av köparen i enlighet med avtalet. Men om leveranstiden har kommit och köparen misslyckas med att ta över en artikel som ställts till hans eller hennes förfogande enligt avtalet, har köparen fortfarande risken för förlust eller skada på grund av egenskaperna hos själva föremålet.

Ångerrätt:
Köparen kan ångra köpet av varorna i enlighet med bestämmelserna i lagen om upphävande. Ångerrätten innebär att köparen kan ångra sitt köp inom 30 dagar utan någon anledning, om varan är oanvänd.
Undantaget är beställningar gjorda på specialbeställning (annan storlek, tyg, som vi inte har till hands), där du förlorar rätten till avbeställning och retur.
Köparen måste meddela säljaren om ångerrätten så snart som möjligt. Meddelandet från köparen till säljaren om användningen av ångerrätten måste göras skriftligen via "Minsida" på Selly Home sp.z.o.o.
Om ångerrätten används måste föremålet återlämnas till säljaren inom 30 dagar efter det att köparen mottar föremålet eller samlingsnotan eller föremålet ställs till köparens förfogande.

Säljaren är skyldig att återbetala hela köpeskillingen till köparen inom 30 dagar från det datum då säljaren får föremålet eller samlingsnotan eller objektet görs tillgängligt för säljaren. Kunden måste själv betala för retur av varor. För att kunna använda ångerrätten måste objektet vara i ett sådant tillstånd att SellyHome.se kan sälja det igen. Säljaren kan inte fastställa avgifter för köparens användning av avbokningsrätten, men säljaren kan kräva att köparen betalar kostnaden för att returnera föremålet.
Säljaren har rätt att debitera köparen med en returkostnad om köparen inte vill ta emot varan på leveransdatumet.
Köparen kan undersöka produkten innan han eller hon ångrar köpet. Emellertid måste artikeln kunna returneras till säljaren i nästan samma skick och kvantitet som det var när köparen tog emot det. Om möjligt bör köparen returnera föremålet till säljaren i originalförpackningen.
Om du ångrar köpet som är på väg kommer säljaren att debitera dig för fraktkostnader dit och tillbaka igen.
Ångerrätten gäller även när du ångrar ett köp utan anledning. Säljaren förbinder sig att returnera pengar inom 30 arbetsdagar från datumet för hävningen. Undantaget är situationen när säljaren inte kan sälja varor som inte längre är tillgängliga från tillverkarens partner. Sedan betalar säljaren pengar till kunden inom 14 dagar.
Vid mottagande från kuriren, om du misstänker att paketet är skadat, kontrollera innehållet i närvaro av kuriren. Vid synliga skador, skriv ner en skadeanmälan med kuriren och vägra att ta emot försändelsen. Skadeanmälan ligger till grund för hantering av ett transportklagomål.
 
Undersökning av varan:
Vi rekommenderar att köparen kontrollerar om varan är i enlighet med beställningen. Om det finns ett fel i föremålet måste köparen inom rimlig tid efter att han eller hon upptäckt det meddela säljaren.
Om artikeln inte följer beställningen måste köparen meddela säljaren om att honhan vill lämna in en reklamation.
Köparen ansvarar för att ta emot varorna och underteckna varorna vid leveransen. Kunden ansvarar för att undersöka om förpackningar är skadade och räkna antalet paket. Avvikelser måste noteras vid leverans på leveransbrevet och kunden måste underteckna nedan. Denna dokumentation är viktig i den ytterligare kompensationsprocessen för skador på produkten.
Köparen måste rapportera transportskador till Sellyhome.se senast tre dagar, eftersom säljaren är skyldig att rapportera eventuella avvikelser.
 
OBS!
Sellyhome.se reserverar sig för fel i produktinformation, annonser och bilder som inte återspeglar produkternas exakta utseende. Färger som visas på datorskärmen kan skilja sig från de faktiska. Det beror också på skärminställningarna.

Reklamation vid bristen:
Om det finns ett fel i föremålet måste köparen inom rimlig tid efter upptäckten av felet meddela säljaren skriftligen att han eller hon kommer att lägga in en reklamation. Tidsbegränsningen kan aldrig vara längre än två månader efter det att konsumenten upptäckte felet. Köparen måste skicka ett e-postmeddelande till office@sellyhome.se med REKLAMATION i temafältet. Köparen måste skriva en detaljerad beskrivning av felet och bifoga bilder. Säljaren har 30 dagar på sig att behandla klagomålet.

Köparens rättigheter vid försening:
Om säljaren levererar varorna för sent eller om varorna inte levereras alls i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen hålla köpeskillingen i enlighet med reglerna,avbryta avtalet och kräva ersättning från säljaren.
Uppfyllning: Om säljaren misslyckas med att leverera varorna inom leveringstid, kan köparen behålla köpet och sätta en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande från säljaren. Köparen kan emellertid inte kräva uppfyllelse om det finns ett hinder som säljaren inte kan övervinna eller om uppfyllandet kommer att orsaka en så stor nackdel eller kostnad för säljaren att det finns ett väsentligt brott mot köparens intresse för säljaren.
Återkallelse: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är betydande eller om säljaren misslyckas med att leverera varorna inom den ytterligare köpfrist som fastställts av köparen. Köparen kan dock inte säga upp avtalet medan den extra tidsfristen löper ut, såvida inte säljaren har angett att han eller hon inte kommer att uppfylla tidsfristen.
Köparen måste rapportera sina krav till säljaren i händelse av en reklamation.

Köparens rättigheter vid fel:
Om föremålet har en defekt och detta inte beror på köparen eller omständigheterna från köparen, kan köparen, enligt reglerna i konsumentköpslagen hålla köpeskillingen, välja mellan rättelse och återleverans, kräva rabatt, kräva avtalet annullerat och ersättning från säljaren.
Rättelse eller återleverans: Om artikeln har en defekt kan köparen kräva att säljaren korrigerar felet eller levererar motsvarande artikel. Säljaren kan invända mot köparens fordran om verkställigheten av anspråket är omöjlig eller medför orimliga kostnader för säljaren.
Säljaren måste göra rättelsen eller leveransen inom rimlig tid. Korrigering eller återleverans ska göras utan kostnad för köparen, utan risk för att köparen inte kan täcka sina kostnader och utan väsentlig nackdel för köparen. Säljaren kan inte göra mer än två försök till rättelse eller återleverans för samma fel, såvida det inte finns särskilda skäl som gör ytterligare försök rimliga.
Även om köparen inte kräver en korrigering eller leverans kan säljaren erbjuda en korrigering eller leverans om detta sker utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller sådan korrigering eller leverans kan köparen inte kräva rabatt eller höja.
Prisminskning: Om felet inte korrigeras eller levereras, kan köparen kräva en proportionell prisminskning.
Återtagande: I stället för prissänkningar kan köparen avbryta avtalet, utom när bristen är obetydlig.
Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider till följd av att produkten har en defekt.
Köparen måste rapportera sina krav till säljaren i händelse av ett klagomål.
Reglerna för klagomål gäller utöver och oberoende av reglerna för avbokningsrättigheter och eventuella garantier från säljaren.

Säljarens rättigheter:
Om köparen misslyckas med att betala eller fullgöra de andra skyldigheterna enligt avtalet och detta inte beror på säljaren eller omständigheterna från säljaren, kan säljaren, enligt reglerna innehålla varorna, kräva uppfyllandet av avtalet, kräva avtalet upphört och ersättning från köpare. Säljaren kan också, enligt omständigheterna, kunna kräva ränta på försenad betalning, inkassoavgifter och avgifter för icke-förbetalda obetalda varor.
Uppfyllelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla köpet och kräva att köparen betalar inköpspriset. Om varan inte levereras, förlorar säljaren sin rätt om han väntar orimligt länge för att främja fordran.
Återkallelse: I händelse av ett väsentligt betalningsfall eller annat väsentligt intrång av köparen, kan säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte dra sig tillbaka efter att köpeskillingen har betalats.
Säljaren kan också avbryta köpet om köparen inte betalar inom en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllande som bestämts av säljaren. Säljaren kan dock inte höja medan extrafristen löper, såvida inte köparen har angett att han eller hon inte kommer att betala.
Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust som han eller hon lider till följd av kontraktsbrott av köparen.
Ränta på försenad betalningsavgift: Om köparen inte betalar inköpspriset i enlighet med avtalet, kan säljaren kräva ränta på inköpspriset i enlighet med lagen om ränta på försenad betalning. Vid utebliven betalning kan fordran efter förvarning skickas till inkasso och köparen kan sedan hållas ansvariga för avgifter enligt inkassolagen och annan återkrav av förfallna fordringar.
Avgift för oavhämtade icke-förbetalda varor: Om köparen misslyckas med att hämta obetalda varor, kan säljaren debitera köparen med en avgift på SEK + frakt. Avgiften täcker högst säljarens faktiska utlägg för att leverera föremålet till köparen.

Garanti:
SellyHome.se säljer alla produkter med 2 års garanti. Garanti från säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver de rättigheter köparen redan har enligt obligatorisk lag. En garanti medför därför inga begränsningar för köparens rätt till klagomål och fordringar vid förseningar eller brister.
Personlig information
Om inte köparen samtycker till något annat, kan säljaren endast samla in och lagra den personliga information som är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personliga information under 15 år kan inte erhållas om inte säljaren har godkänt föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personliga information ska endast lämnas ut till andra om det är nödvändigt för säljaren att utföra avtalet med köparen eller i lagstadgade fall.
Säljaren kan endast få köparens personnummer om det finns ett rimligt behov av säker identifiering och sådan insamling är nödvändig.
Om säljaren vill använda köparens personliga information för andra ändamål, till exempel att skicka köparen reklam eller information utöver vad som är nödvändigt för att genomföra avtalet, måste säljaren få köparens samtycke vid avtalets ingående. Säljaren måste ge köparen information om vilken personlig information som ska användas till och om vem som ska använda personuppgifterna. Köparens samtycke måste vara frivilligt och ges genom aktiva åtgärder.
Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post (office@sellyhome.se) om han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon vill att säljaren ska ta bort eller ändra den personliga informationen.

Konfliktlösning:
Parterna ska sträva efter att lösa eventuella tvister i vänliga villkor. Köparen kan kontakta konsumentrådet för hjälp i eventuella tvister med säljaren. Om en vänlig lösning inte uppnås efter medling i konsumentrådet, kan parterna skriftligen begära att konsumentrådet främjar tvisten till konsumenttvistkommittén. Konsumentsrådets beslut är lagligt giltigt fyra veckor efter anmälan. Innan beslutet är rättsligt verkställbart kan parterna, genom att lämna in en framställning till konsumenttvistutskottet, föra beslutet vid tingsrätten.

pixel